Healing

Hoe helpen wij anderen zichzelf te genezen?

Geestelijke- en/of lichamelijke genezing wordt naar onze mening voor een groot deel, zo niet voor het allergrootste deel, op gang gebracht door middel van een proces van bewustwording. Wij gaan daarom altijd een – gewoonlijk nogal diepgaand – gesprek aan met iemand. Eventueel wordt het gesprek gevolgd of afgesloten door het opleggen van de handen. Wij zelf zijn niet degenen die genezing geven. Wij tonen alleen het pad en we fungeren als kanaal voor kosmische (of Goddelijke) energie. Die energie wordt gebruikt door de engelen en geestelijke artsen met wie wij samenwerken. Daarna is het de bedoeling dat iedereen zelf aan de slag gaat om zijn/haar genezing te bevorderen en die in stand te houden.

Waarom noemen wij het “geestelijk” genezen?
Wij noemen het “geestelijk” genezen omdat wij ervan uitgaan, dat er voor een heel groot aantal fysieke problemen een achterliggende geestelijke oorzaak is, dat er een reden is voor het feit dat één iemand een probleem of een ziekte heeft en een ander niet.  

  • Bij hoofdpijn kun je bijvoorbeeld denken aan veel piekeren. Ga maar na: je zit in een of andere situatie die om een oplossing vraagt en je blijft er maar over nadenken. Zelfs ’s nachts blijf je erover piekeren. Als je hoofd de zwakke plek van je lichaam is, komt de spanning tot uiting in hoofdpijn.
  • Bij darmproblemen zou je kunnen denken aan onverwerkte zaken. Als je bijvoorbeeld veel te veel eet en/of snoept, of je drinkt teveel of je eet veel te vet, dan zullen je darmen gaan opspelen. En datzelfde geldt voor legio andere problemen. Iedereen krijgt in zijn leven te maken met de minder mooie kanten van het leven: problemen met huis, werk of met relaties, financiële problemen etc. En als die onopgeloste zaken door jou niet verwerkt worden en je darmen zijn de zwakke plek in je lichaam, dan leiden de spanningen mogelijk tot darmproblemen.

Natuurlijk zoeken mensen allereerst een fysieke oorzaak voor hun hoofdpijn, zoiets als: “Het komt doordat ik niet goed geslapen heb” of “het komt doordat het buiten koud is” of juist heel warm enzovoorts. Wij trachten echter eerst te achterhalen wat de geestelijke oorzaak is. Door daaraan te werken treden er vanzelfsprekend ook in de gevolgen veranderingen op.

TIP:
In ons boek “De Andere Wereld … en wij” is meer te lezen over onze werkwijze bij genezing/healing. Daarin staat ook uitgebreid beschreven dat wij bij Healing altijd gebruik maken van de kracht en de energie van water. Dat doen we in de vorm van een “reinigingskuur” met water. Schrik niet, men mag alles eten en drinken wat men gewend is.

Belangrijk:
Een behandeling bij spirituele genezers met een waterreinigingskuur op de wijze zoals hiervoor en hierna genoemd, kan en mag wat ons betreft nooit in de plaats komen van een behandeling door een reguliere arts of specialist. Persoonlijk behandelen wij mensen uitsluitend naast een behandeling door een reguliere arts/specialist.
Evenmin is het drinken van water op de hierboven genoemde wijze een vervanging voor het gebruik van medicijnen.  Het drinken van water als onderdeel van onze behandeling bestaat uitsluitend naast het door een reguliere arts of specialist voorgeschreven gebruik van medicijnen.
Meer … 

Wilt u een afspraak maken voor een consult, dan kunt u via e-mail een verzoek sturen. U kunt ook telefonisch met ons contact opnemen. (Zie contact).