Senoi Droomwerk

Senoi??? Wat is dat??
De Senoi zijn een volk. Het zijn mensen van een zeer teruggetrokken stam in Maleisië. Ze zijn zelfstandig, onafhankelijk en gezond. Er is onderzoek naar hen verricht en daaruit blijkt dat ze gedurende de laatste driehonderd jaar bijna geen oorlog kenden, geen gewelddadige misdrijven en geen krankzinnigheid.
Ze benutten slechts enkele uren per dag voor het noodzakelijke levensonderhoud, akkerbouw, jagen of koken. De rest van de tijd gebruiken ze voor projecten die op geschenken en symbolen uit hun dromen berusten.

De Senoi erkennen dat de “droomfiguren” doelbewuste verschijningen uit hun eigen leven zijn, alsook dat ze een opeenstapeling of verzameling zijn van reacties op zowel hun innerlijke als op hun uiterlijke wereld.

Dromen
Ongeacht of we ons ’s ochtends een droom herinneren of niet, we dromen allemaal. Dromen vertellen ons iets over dingen die ons bezighouden of over dingen die overdag gebeurd zijn. Er zijn talloze boeken uitgegeven over de betekenis van symbolen in onze dromen. Dat wil niet zeggen dat de uitleg in een boek ook daadwerkelijk geschikt is voor de interpretatie van jouw droom. De beste interpretatie van een droom is de betekenis die je er zelf aan geeft, maar dat is natuurlijk best moeilijk.  Het voert te ver om daar op deze plek dieper op in te gaan. Hier gaat het specifiek over een van de manieren waarop je met een droom kunt omgaan.

Wat is Senoi-droomwerk?

Het is een proces, waarbij je terug gaat in een droom die jou bijvoorbeeld angst heeft aangejaagd of in een droom waar je een gedeelte van “kwijt” bent.
Bij het Senoi-droomwerk wordt gebruik gemaakt van een zogenoemd “beschermend schild”.
Voorafgaande aan het droomwerk teken je zelf het schild.
Het schild is in zes vlakken verdeeld.
Elk vlak heeft een betekenis. In elk van de zes vlakken wordt een symbool getekend, een symbool dat ontstaat uit jouw antwoorden op 6 vragen.
Hierboven zie je een voorbeeld van een schild dat gebruikt is tijdens een sessie.
Het eigenlijke doel van Senoi-droomwerk is de confrontatie met je droomfiguren aan te gaan, om duidelijkheid over iets te verkrijgen, je angst kwijt te raken of om verdwenen informatie uit je droom weer boven te halen.
Een aantal dromen en hun uitleg is beschreven in ons boek, in het hoofdstuk Dromen en Uittredingen.

Meer weten? Stuur een e-mail of neem telefonisch contact met ons op (zie contact).